TUBELLINC 

2018 

Services

TUBELL 


Networks

&

Software Development


 TUBELLINC


Building Partnerships that Empower People in now in life,  also in theory we are an intergalactic communications network...


Embracing on bold and exciting family oriented missions: to enable people and businesses throughout the world to realize their full SpaceGlobal potential. Developing partnerships that enhance the performance and delivery of Tubellinc's products, opportunity's and services. This is @ the essence of our Business & Development ethnics here within TubelIinc.

Becoming a member within Tubellinc you might be challanged by different challenges, seeking out new features or applications for any of our products that will enable information workers to be more productive, including keeping up(information-ally) to date as new technologies emerge. We also forged strategic alliances with recording studios, the movie industry, and individual artists and others that will enhance the options
within our Network.


  Our Business is defined By Our Business Offers & Opportunity's within and outside the network. Offering unlimited potential to turn your realistic ideas into reality—and impact your future and also technology. We have intuitive marketing ability, savvy business skills, and a prolific track record of building creative and productive partnerships.

We specialize in designing and building computer networks for the small business and medium enterprise sectors, our tailored IT network solutions are designed with a focus on Security, Performance, and Reliability. We use a range of vendors in the market to ensure that your business is getting the right technologies to run your network and help your business. Using Information Technology we achieve business goals.

Areas we focus on include

  • Data Networks
  • Voice Networks
  • Wireless Networks
  • Local Area Networks
  • Wide Area Networks

What you can expect in our services


When you engage Tubellinc to design and setup your network you can expect a complete service, additionally if your new network requires data cabling and/or an internet connection service to be installed we can arrange and manage this process on your behalf. We have a number of partner vendors that we work with to provide these services, this allows you to use a single IT Partner to help you design and build your computer network allowing you to save time and money.

We achieve a maximum Return On Investment (ROI) for our clients when designing and setting up new networks by aligning with the following process;

Engage > Design > Install > Manage


Our team of engineer’s are continuously trained in the latest technologies to ensure that we are providing the best solutions, whether your new network requires traditional data cable methods, wireless solutions, or a combination of both our engineers have the solution for your business.

Find out more..

Fill out the contact form and one of our consultants will get in touch with you and discuss your network requirements and design options. If you would like to talk with us immediately then feel free to contact us on 410-292-1696

~Haiti Branch~Rep.  Bishop


TUBELL


Rezo & Software Development


TUBELLINCAfilyasyon Building ki bay moun ki nan lavi nan teyori yon rezo kominikasyon entèrgalaktik ...

Anbrase yon misyon fanmi oryante fonse ak enteresan : yo ki ap pèmèt moun ak biznis nan tout mond lan reyalize tout potansyèl yo. Fondamantal se defi nou an pou idantifye yo ak pou devlope patenarya ki pral amelyore pèfòmans nan ak livrezon nan pwodwi nou yo, opòtinite a ak sèvis. Sa a @ sans nou an, biznis & Development isit la nan TubelInc .

Kòm yon manm nan nan lespas Business Development @ Tubellinc ou ka aborder pa defi diferan , k ap chèche soti nouvo karakteristik oswa aplikasyon pou nenpòt nan pwodwi nou ki pral pèmèt travayè enfòmasyon yo dwe pi pwodiktif , ki gen ladan kenbe moute (enfòmasyon - alye ) nan dat kòm nouvo teknoloji deyò. Nou menm tou nou fòje alyans estratejik ak anrejistreman estidyo, endistri a fim, ak atis endividyèl ak lòt moun ki pral amelyore opsyon ki disponib nan nan rezo nou an.

Se biznis nou an defini nan Ofri biznis nou an & opòtinite a. Ofri potansyèl san limit yo vire lide reyalis ou nan reyalite -yo ak enpak tan kap vini an nan teknoloji. Nou gen yon kapasite entwisyon maketing, ladrès biznis konprandr , ak yon dosye track prolific nan bilding patenarya kreyatif ak pwodiktif.

Who we are for:


 Serious Persons for Development Implementation

We cover the process and issues associated with the implementation of a computer application information system. Topics will include the processes associated sponsor and stakeholder approvals, end user training, technical staff training, conversion from existing application(s) and integration into the information system production environment. This course will also examine the use of development and testing environments and the testing procedures related to the implementation of a computer application information system.

"Businessmen everywhere need help. Offer yourself to do time for any kind of opportunities provided. This will help to hone your will and improve your  skills. You will start to develop eloquence and soon, you’ll be closer to your financial goals. By the second year, your income should be increased to at least RMB 5,000. Minimum it should be RMB 3,000, otherwise you would not be able to keep up with inflation.

No matter how much you earn, always remember to divide it into five parts proportionately. Always make yourself useful. Increase your investment in networking. When you increase your social investment, expand your network of contacts, your income also grows proportionately. Increase your investment in learning, strengthen your self confidence, increase investment in your particular holidays, expand your horizons and increase investment in the future, and that will ultimately increase your income."

We handle the creation and integration of film and motion graphics into the fields of theater, opera, dance, fashion shows, concerts and other live events.


Designs, develop, troubleshoot and debug software programs for software enhancements and new products. We develop software including operating systems, compilers, routers, networks, utilities, databases and Internet-related tools.
Determines hardware compatibility and/or influences in hardware design.


as well, we produce content for distribution over a range of modern-media such as TV, Internet, mobile devices, USB devices, CD and DVD.

Ki moun ki nou yo se pou :

Moun Grav pou Aplikasyon Devlopman

Nou kouvri pwosesis la ak pwoblèm ki asosye avèk aplikasyon an nan yon sistèm enfòmasyon aplikasyon òdinatè. Sijè ap gen ladan pwosesis yo ki asosye ak sipòtè patnè apwobasyon , fòmasyon itilizatè fen , anplwaye fòmasyon teknik , konvèsyon soti nan ki deja egziste aplikasyon (yo) ak entegrasyon nan sistèm enfòmasyon pwodiksyon anviwònman an. Kou sa a va egzaminen tou itilize nan devlopman ak tès anviwònman ak pwosedi yo fè tès ki gen rapò ak aplikasyon an nan yon sistèm enfòmasyon aplikasyon òdinatè.

" Biznisman toupatou bezwen èd. Ofri tèt ou fè tan pou nenpòt ki kalite opòtinite yo bay la. Sa a pral ede ranfòse volonte ou ak amelyore konpetans ou. Ou pral kòmanse yo devlope elokans e pli vit , ou pral pi pre objektif finansye ou. Pa dezyèm ane a , yo ta dwe revni ou ap ogmante a omwen RMB 5,000. minimòm li ta dwe RMB 3.000 , sinon ou pa ta kapab kenbe moute ak enflasyon. Pa gen pwoblèm konbyen lajan ou touche, toujou sonjedivize l 'nan senk pati pwopòsyon . Toujou fè tèt ou itil. Ogmante envestisman ou nan rezo. Lè ou ogmante envestisman sosyal ou, elaji rezo ou nan kontak, revni ou tou ap grandi pwopòsyon . Ogmante envestisman ou nan aprantisaj , ranfòse konfyans pwòp tèt ou , ogmante envestisman nan jou ferye patikilye ou, elaji orizon ou yo ak ogmante envestisman nan tan kap vini an , ak ki pral finalman ogmante revni ou . " Nou trete kreyasyon an ak entegrasyon nan fim ak mouvman grafik nan jaden yo nan teyat, opera, dans, Fashion montre, konsè ak lòt evènman ap viv la.

Designs , devlope, ak rézoudr pwogram lojisyèl dbug pou amelyorasyon lojisyèl ak nouvo pwodwi yo. Nou devlope lojisyèl ki gen ladan sistèm opere , konpilateur , routeurs , rezo , sèvis piblik, baz done ak zouti ki gen rapò ak Entènèt. Detèmine konpatibilite kenkayri ak / oswa enfliyans nan konsepsyon kenkayri.

kòm byen, nou pwodwi kontni pou distribisyon sou yon ran de modèn- medya tankou televizyon , Entènèt, aparèy mobil , aparèy USB, CD ak DVD.

" Ki kouvri tout maketing ou a bezwen " ... ekri ak lèt detache , odyo oswa videyo, metrize , oswa Post Pwodiksyon Media .

"Covering all your marketing needs"...
print, audio or video, mastering, or Post Production Media.

Ad Agency Services
Interface Designer
Advertising Campaigns
Political Campaigns
Digital Photography
Marketing Strategy
Marketing Research
Website Design
Graphic Design
Digital Video Production
Company Training DVDs
TV Commercials
TV Infomercials
TV / Radio Programs
Feature Films
Music Videos
Web Casts
Multi-Media Placement
Cell phone APPs
Cable TV ads
Internet ads
Radio ads
Print ads
Studio Recording
Talent Development
Software Development

USB Duplication, Design, & Production

Piblisite Ajans Sèvis

Entèfas Designer

kanpay piblisite

kanpay Politik

Fotografi dijital

Maketing Estrateji

Rechèch Maketing

Design Sit wèb

Design Graphic

Digital Pwodiksyon videyo

Konpayi Fòmasyon dv

televizyon

TV infomercials

Televizyon Pwogram / Radyo

fim karakteristik

Music Videos

Projet Web

Multi- Media Plasman

Apps Telefòn selilè

Kab televizyon Ajoute

Ajoute entènèt 

Ajoute Radyo

Ajoute Enprime

Recording Studio

Devlopman Talent

Software Development

USB Kopi, Design, & Pwodiksyo

We may take responsibility for any or all of the following.
  • The overall conceptual design of the video content to be included in the piece, including working with the other members of the production team to ensure that the video content is integrated with the other design areas.
  • The creation of this video content using 2D and 3D animation, motion graphics, stop motion animation, illustration, filming or any other method.
  • The direction, lighting and/or cinematography of any film clips included in the piece.
  • The design of the technical system to deliver the video content, including the specification of video projectors, LED displays and control systems, cabling routes and rigging positions for optimal video effects.
  • The management of the budget allocated to video, including the sourcing of display technologies and control technologies, their delivery, maintenance and insurance.

This is a very wide skills base, and it is not uncommon for a video designer to work with associates or assistants who can take responsibility for certain areas. For example, a video designer may conceptually design the video content, but hire a skilled animator to create it, a programmer to program the control system and a projectionist to choose the optimum projection positions and maintain the equipment.

Email Tubell@Outlook.com  for any questions

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tubellinc Networking Professionals


Are A group of at-home individuals in the community who are trustworthy, capable, and dependable to arrive for early setup and to return to the events for teardown at the end of the night. Members have a part-time job that's flexible, fun, and easy to fit into their lives. As well, all members have access to company information and Information Technology being designed and developed within departments.

We also have opening's for select individuals to handle such task as Coat Check or Registration, or you might choose to support the venue's offerings with additional event staffing such as:

Directing Guest, Instant Photographers, Gift Dissemination, Help Desk, Clean Up, and Security.

Perhaps we do find someone who can handle administrative duties, works well on-site at events, learns quickly, works efficiently, and shares the same passion for Tubellinc as we do. Making the commitment to hire an employee increases our financial responsibility being we will have a weekly commitment to pay a new employee.

Growth is a great thing!...

our Columbia, MD Area opening!...


Tubellinc Certified Associates